Brucella canis – en risk med gränslös hunduppfödning

: 2014-02-11 07:00

Bodil Ström Holst är veterinär och specialist i reproduktion på hund och katt. Idag arbetar hon på SLU men har tidigare arbetat på SVA med smittsamma sjukdomar. En kombination som gjort att Bodil är en av de veterinärer i Sverige som har bäst koll på könssjukdomen Brucella canis som haft två utbrott i landet sedan 2011.
– Tidigare har det alltid känts som om jag pratat om smittor långt bort i världen men nu är Brucella verklighet i Sverige, säger Bodil.

År 1994 togs karantänkravet bort inom EU och därmed öppnades uppfödarens gränser på ett helt nytt sätt.
– Innan dess hade endast 1 % av alla kullar som föddes i Sverige en pappa registrerad i ett annat land än Sverige eller Norge. Idag har 8-9 % det, det vill säga runt 1000 kullar per år, säger Bodil.

2004 slopades även kravet på införseltillstånd och det enda som behövs för att resa in i Sverige från ett annat EU-land är idag är pass, id-märkning och en giltig rabiesvaccination. Bodil är noga med att poängtera det positiva som en större gen-pool innebär för aveln men även riskerna som uppfödare bör vara medvetna om.
– Uppfödning är alltid en slags riskbedömning och Brucella en del av den, säger Bodil.
Karta_spridningKartan illusterar hur spritt Brucella canis är i världen.
A: Prov på hundar har visat att sjukdomen är vanlig.
B: Enstaka fall finns rapporterade.
C: Prov från hundar har visat att smitta finns men inte är så utbredd.

Källa: http://www.actavetscand.com

Hur smittar Brucella?
Bakterien Brucella canis trivs och förökar sig i hundens könsorgan och smittar via slemhinnor.
– Därför är det en könssjukdom på hund, förklarar Bodil.

Det mest smittfarliga är flytningarna från tiken vid löpning och de hon får vid en abort. Men även i moderkakor och aborterade foster är det maximalt med bakterier.
– Jag har räknat rent teoretiskt på hur stark smittan är och kommit fram till att en tesked skulle räcka till 500 000 doser smitta, berättar Bodil.

Urin och sperma innehåller också mycket bakterier så en hund som slickar i sig till exempel urin eller löpblod kan också bli smittad.
– Därför kan tikar smitta tikar och hanar andra hanar om de går ihop hos en uppfödare. Utanför hunden är dock bakterien relativt kortlivad och går att tvätta bort med vanliga desinfektionsmedel.

Hundar kan smitta människor och även om det är relativt ovanligt är det en anledning till att Jordbruksverket ser allvarligt på Brucella. Det finns fall beskrivna om personer som drabbats efter att de till exempel varit med när en hund aborterat.

– På människor är Brucella dock ingen könssjukdom utan symtomen är influensaliknande och sjukdomen går att behandla framgångsrikt med antibiotika, vilket den inte gör på hund.

Symtom på Brucella
På en tik som inte går i avel är sjukdomen svår att upptäcka eftersom symtomen är väldigt allmänna och utgörs av till exempel trötthet, matt päls, lymfknuteförstoring, ögoninflammation och vid något enstaka fall inflammation i ryggens disker.

– På avelstikar däremot ska man vara på sin vakt vid sena aborter och brungröna flytningar, speciellt om man har parat internationellt, säger Bodil.
Abort i vecka 7-9 och fula flytningar i lång tid därefter (upp till 6 veckor) är typiska symtom på Brucella. Dödfödda eller svaga valpar och infertilitet är andra symtom.
– Det händer dock att valpar föds och verkar normala men senare utvecklar Brucella vilket gör sjukdomen lömsk.

På en hane kan Brucella misstänkas tidigare, då symtomen är mer synliga med inflammation i testiklar och bitestiklar och sår på pungen. Även spermiekvalitén påverkas såsmåningom med infertilitet som följd.

Att drabbas av Brucella
Brucella är en anmälningspliktig sjukdom och Jordbruksverket kan besluta om åtgärder när den upptäcks. Anledningen till att man har reagerat så kraftfullt är att smittan ännu inte fått fäste i landet även om det hittills finns två konstaterade utbrott varav ett skedde 2011 och det andra sommaren 2013.

Vid båda utbrotten av Brucella canis i Sverige upptäcktes smittan hos dräktiga tikar som fick typiska symtom sent i dräktigheten då de förlorade sina valpar och fick fula flytningar. Tikarna hade parats med utländska hanar och tyvärr fanns ingen annan utväg än att avliva de smittade hundarna.

Vid båda utbrotten skedde också en noggrann smittspårning som Jordbruksverket och Sveriges Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) ansvarade för. Det togs upprepade prover, både blodprover och prover för bakteriologisk odling från könsorganen. Under tiden som smittspårningen skedde satt hundarna som misstänktes vara smittade i hemkarantän.

I andra länder där smittan redan finns är situationen helt annorlunda.
– Där är det ofta upp till uppfödarens goda vilja att testa sina hundar. En del kennlar annonserar till exempel om att de är Brucella-fria i marknadsföringssyfte.

Konsekvenser av Brucella
Brucella är ett av de största hoten man kan råka ut för som uppfödare. Man riskerar att förlora både sin hund, pengar och sitt avelsarbete som man lagt lång tid på att bygga upp.
– Råkar ni ut för att er tik aborterar sent så skicka för guds skull foster och hinnor på obduktion så att smittor fångas upp i tid, är Bodils rekommendation.

Jordbruksverket och SVA har också tagit fram rekommendationer kring provtagning för Brucella vid parning eller insemination med utländska hundar och vid import av hund. De är baserade på riskerna som finns vid olika situationer. Följer du rekommendationerna är risken att föra in Brucella i landet liten men några fullständiga garantier finns tyvärr inte.
– Om det känns jobbigt att be en utländsk hundägare att Brucella-testa sin hund före parning med din kan du alltid skylla på dessa rekommendationer även om de inte är tvingande regler, tipsar Bodil.

REKOMMENDATIONER OM PROVTAGNING
Risknivå Situation Rekommenderad provtagning
1 Parning eller insemination, inga misstankar om Brucella canis och inga reproduktionsstörningar. Blodprov för antikroppsundersökning.
2 Parning eller insemination, förekomst av reproduktionsstörningar, eller import även utan reproduktionsstörningar, inga övriga misstankar om Brucella canis. Blodprov för antikroppsundersökning, 2 prov med 4-6 veckors mellanrum.
3 Import av hund, parning eller insemination, tidigare förekomst av reproduktionsstörningar, misstanke om eventuell infektion med Brucella canis. Blodprov, 2 prov med 4-6 veckors mellanrum, blododling, samt odling eller PCR-undersökning från sperma eller vaginalprov.
4 Parning med hund från kennel infekterad med Brucella canis, import av hund från infekterad kennel. Avrådes från parning eller import.

Så här gäller försäkringen vid Brucella canis
Om en Agriaförsäkrad hund skulle drabbas av Brucella canis görs alltid en bedömning om hunden blivit smittad före eller efter det att försäkringen tecknades. Är det en svenskfödd hund som försäkrats som valp och som till exempel smittats vid utlandsvistelse har försäkringen inga begränsningar. Är det däremot en hund som importerats som valp eller i vuxen ålder och som kan ha smittats innan försäkringen tecknades ersätter den inte.

Här kan den som är intresserad av att läsa mer om Brucella i Sverige hitta mer information: http://www.actavetscand.com/content/54/1/18

Agria Breeders Club, Susanna Martell

Detta inlägg är publicerat i Okategoriserade. Skapa ett bokmärke

Kommentering låst.