Färre hästar involverade i trafikolyckor

Under 2014 involverades ett knappt tjugotal hästar i trafikolyckor, av dessa dog 6 hästar direkt eller till följd av skadorna. Under åren 2010-2014 drabbades i genomsnitt två hästar per månad av en allvarligare incident i trafiken.

Olycksfallen toppade under 2011 med 38 drabbade hästar, varav 22 hästar dog direkt eller till följd av skadorna. Över genomsnittet ligger även inkommande trafikolycksärenden till Agria under åren 2010 och 2012. Men nu går kurvorna nedåt.

– Varje häst som drabbas av en trafikolycka är ett trauma för både häst och ryttare. Om den överlever väntar ofta lidande, rehabilitering och oväntade utgifter. Därför är det positivt att vi under 2013 och 2014 ser en sjunkande trend med färre hästar som blir trafikoffer, säger Stefan Fur, affärområdeschef Häst på Agria Djurförsäkring.

De veterinärkostnader som ersätts av Agria ligger i genomsnitt på cirka 5000 kronor per skadad häst. Därtill kommer självrisken och 20 procent av veterinärkostnaden som hästägaren betalar.

Förutom att hästen skadas eller i värsta fall avlider, riskerar den att utsätta andra trafikanter för fara och orsaka större olyckor. Undvik att hästen drabbas av trafikolyckor genom att:

  • Alltid använda tydliga reflexer på både häst och ryttare. Även om det är ljust när du rider ut så kommer mörkret snabbt under vinterhalvåret.
  • Undvik så långt det går att rida på och nära trafikerade vägar.
  • Gå gärna ut i vägkanten om möjligt när du möter en bil.
  • Signalera mot trafikant att sänka farten och vara uppmärksam.
  • Rid aldrig på lång tygel i trafiken.
  • Var uppmärksam och scanna av omgivningen för att ligga steget före din häst
Publicerad i Allmänt

Agriakortet fungerar nu även hos Evidensia!

agriakortet

Frösäkringsbolaget Agria och Evidensia har slutit ett avtal om att ansluta samtliga Eviensias kliniker och djursjukhus till Agriakortet .Besparingen kan uppgå till totalt 370 kronor per kund.

Därmed erbjuds djurägare en ytterligare trygghet vid betalningen av djursjukvård på ett 50-tal av Evidensias veterinärkliniker och djursjukhus runt om i landet.

Nu kan djurägare med försäkring i Agria som söker vård hos Evidensia ta del av Agriakortets fördelar som sparar pengar genom slopad direktregleringsavgift och reducerad självrisk. Besparingen kan uppgå till totalt 370 kronor. Dessutom går veterinärbesöket snabbare utan väntetid för betalning efter behandlingen.

–  Våra djur kan skadas eller råka ut för olyckor när man minst anar det, och ett veterinärbesök kan göra ett rejält hål i plånboken. Med Agriakortet vill vi ta ett steg mot en smidigare skadereglering samt skapa ännu större ekonomisk trygghet för djurägare och djur, säger Birger Lövgren, VD i Agria Djurförsäkring.

För tryggare hantering av en oförutsedd utgift kan djurägare delbetala direkt vid första besöket hos anslutna kliniker och djursjukhus räntefritt upp till 12 månader.

Kortet underlättar för klinikens administration och därmed slipper djurägaren betala avgift för direktreglering. Utbetalningen sätts in på kortet direkt och djurägaren behöver inte ligga ute med pengar.

Kortet erbjuder också en reducerad fast självrisk om 200 kronor för djurägare med försäkring i Agria vid betalning av veterinärvård.

Agria samarbetar med Agrias Vänner, partners med ett särskilt fokus på vad djurägare behöver. Vännerna ger erbjudanden och stående förmåner till Agriakortets innehavare. Alla djurägare kan ansöka om Agriakortet, oavsett vilket bolag djuret är försäkrat i. Agria tar inte ut någon årsavgift för Agriakunder, för övriga kunder är första året avgiftsfritt. Agriakortet är ett VISA-kopplat kreditkort som innehavaren dessutom handla med i butiker och ta ut kontanter runt om i världen upp till 55 dagar räntefritt

Läs mera om Agriakortet och ansök här

Publicerad i Allmänt

De värsta julfarorna för hästen

Vinterbild

Agria Djurförsäkring ser en tydlig ökning av kolik när snö och kyla kommer, särskilt inför jul- och nyår är risken stor om de vardagliga rutinerna sätts ur spel. Här bjuder Karl-Henrik Heimdahl, hästveterinär på Agria, på råd om skötsel inför kommande helger.

Julen kan innebära att hästägaren har mer tid att ägna åt sin häst, men julfirande kan också betyda att de vardagliga rutinerna ersätts med mer tid åt julfirande med familj och vänner. Eller att man reser bort och lämnar över ansvaret för hästen till någon om inte ser eventuella förändringar med vana ögon.
Mörka, korta dagar kan också medföra att ryttare inte rider i samma omfattning. En kortare vila i vintertid gör oftast gott för hästen, men den ska då ske på ett genomtänkt sätt.
-Det är viktigt att se över foderstaten när man inte tränar hästen som vanligt. Det räcker med ett par dagars vila för att hästar som får en hög energinivå i sin foderstat skall kunna drabbas av korsförlamning och andra muskelskador om den börjar arbeta för fullt direkt efter vilan, säger Karl-Henrik Heimdahl, hästveterinär på Agria Djurförsäkring.
Karl-Henrik Heimdahl nämner Monday Morning Disease som förr i världen var det vanliga namnet på den korsförlamning som arbetshästar ofta fick på måndagar efter en helgs vila. Han rekommenderar att man halverar eller helt tar bort kraftfodret. I en normal foderstat räcker ett näringsrikt grovfoder vid vila.
En annan fälla är att hästen inte få i sig tillräckligt med vatten om man inte är uppmärksam. En stilla stående häst som inte dricker tillräckligt kan drabbas av förstoppning och kolik.
Se upp för hästens faror när du tar julledigt:
• Stillastående hästar som får en normal foderstat riskerar kolik och korsförlamning. Halvera eller ta bort kraftfoder. Sprid gärna ut fodret i hagen på flera ställen så den måste röra sig mellan hötapparna.
• Brist på vatten i hagen under dagen kan leda till förstoppning och kolik. Vattenkoppar fryser ofta och slutar fungera, och då är en hink ett bättre alternativ. Studier har visat att hästar föredrar ljummet vatten på vintern. Enligt djurskyddslagen bör hästar ha fri tillgång till vatten eller möjlighet ett dricka sig otörstiga två gånger per dag, jämnt fördelat över dygnet. Grundbehovet för en häst är fem liter vatten/100 kg kroppsvikt och dag
• Nyårssmällare kan skrämma en del skotträdda hästar, bevaka hästen och sätt vid behov pluggar i öronen. I extrema fall kan lugnande medel vara nödvändigt
• Kraftfull igångsättning efter jul- och nyårshelgerna ökar risken för skador, vänj hästen successivt tillbaka till sin normala träningsform
Under jul- och nyårshelgen har inte alla djurkliniker jouröppet. Agrias Telefonveterinärer erbjuder kvalificerat råd per telefon för att avgöra om ditt djur behöver akut vård och hur sjukdomen kan behandlas. Ring på telefon 0900-100 51 61, mellan klockan 7.00–24.00 på helgen och klockan 16.00–24.00 på vardagar. Samtalet kostar 60 kronor.
Kontakt:
Karl-Henrik Heimdahl, hästveterinär, Agria Djurförsäkring, telefon 073- 867 62 72
Pernilla Melander, kommunikationsansvarig, Agria Djurförsäkring, telefon 070-57 93 111
Publicerad i Allmänt

Ny försäkring skapar trygghet för hästförsäljare

Agria lanserar ett helt unikt rättsskydd som erbjuder svenska hästuppfödare och andra som säljer hästar en ny trygghet efter en försäljning. Ett ständigt aktuellt ämne inom hästvärlden är de tvister som kan uppstå när en häst byter ägare. Den nuvarande lagstiftningen med tre års reklamationsfrist kan i vissa fall leda till en dyr och uppslitande affär för säljaren.

Från den 1 februari erbjuder Agria därför möjligheten att teckna en rättsskyddsförsäkring upp till 150 000 kronor som gäller tre år efter försäljningen.

– Vi har lyssnat på våra kunders önskemål och vet att det här nya rättsskyddet är starkt efterlängtat av svenska uppfödare och andra som säljer hästar. Nu kan vi erbjuda en helt unik trygghet under de tre första åren, säger Stefan Fur, affärsområdechef för Häst.

Agria Rättsskydd är ytterligare ett steg i att skapa trygghet för människor och hästar. Försäkringen tecknas av säljaren och gäller i tre år. Försäkringsbeloppet är upp till 150 000 kronor, ett maxbelopp oavsett hästens försäljningspris, och ska användas till ombudskostnader vid tvist angående hävning av köp. Självrisken ligger på 20 procent av kostnaderna, dock lägst 2 000 kronor. Försäkringen kostar 1400 kr och gäller under 3 år.

Agria Rättsskydd kan användas av både privatpersoner och näringsidkare under förutsättning att Agrias köpeavtal används när affären görs. Köpavtalet är gratis och finns att ladda ned på agria.se från den 1 februari.

Här finns Köpekontraktet att ladda ner

Mera läsbart om att KÖPA HÄST från vår hemsida.

Publicerad i Allmänt

Agria A1 Guld – ny försäkring med full hältersättning

Pressmeddelande 2014

Agria A1 Guld – ny försäkring med full hältersättning

: 2014-10-01 00:00

Den 1 oktober lanserar Agria Djurförsäkring en ny veterinärvårdsförsäkring, Agria A1 Guld, som även täcker hältor, rörelsestörningar, ryggbehandlingar fullt ut till den ersättningsnivå som försäkringstagaren själv väljer. Dessutom ingår ersättning för rehabilitering. – Vi har lyssnat på våra kunder och tagit fram en prisvärd försäkring som inte har någon begränsning för hältor och rörelsestörningar, säger Stefan Fur, affärsområdeschef Häst hos Agria Djurförsäkring.

Den nya försäkringen fungerar som en vanlig veterinärvårdsförsäkring där kunden själv väljer ersättningsnivå – 120 000, 60 000 eller 30 000 kr. Det finns inget särskilt tak för hältor, rörelsestörningar eller ryggbehandlingar och försäkringen omfattar även undersökningar med MR, Scint och DT.

Alla som idag har tecknat tilläggsförsäkringen Agria Hältor/Rörelsestörningar får automatiskt Agria A1 Guld.

– Svenskfödda hästar står för en mindre del av veterinärvårdskostnaderna, därför premierar vi de hästar som försäkrats som föl i Agria Extra genom att automatiskt ge dem Agria A1 Guld. Det är en trygghet både för uppfödare och köpare, säger Stefan Fur.

Rehabilitering gör skillnad

Alla hästar mellan 4 och 15 år kan försäkras i Agria A1 Guld. Dessutom omfattar försäkringen även rehabilitering upp till 5 000 kr, något som visat sig göra stor skillnad på lång sikt:

– Hästar som får en genomtänkt rehabilitering efter en skada eller operation, har större chanser att komma tillbaka och undvika skador framöver. Det ser vi tydligt i vår statistik och i kontakten med våra kunder, säger Stefan Fur.

Kontakten med kunderna är värdefull för både hästägare och Agria. Som enda försäkringsbolag har Agria flera veterinärer anställda. I höst förstärks kåren ytterligare av Karl-Henrik Heimdahl, som bland annat varit chefsveterinär på Åby kliniken och närmast kommer från en tjänst som VD för ASVH.

– Det är unikt och en stor trygghet för våra kunder att kunna rådgöra med våra veterinärer nästan när som helst. Efter kontorstid och på helgerna finns Agriaveterinären tillgänglig via telefon, säger Stefan Fur.

Agria A1 Guld i korthet:
•Kunden väljer själv ersättningsnivå för sin veterinärvård. I ersättningsnivån ingår även veterinärvård för hältor, rörelsestörningar och ryggbehandlingar, liksom undersökningar med scintigrafi, MR och DT.
•Alla hästar som försäkrats som föl i Agria Extra får automatiskt Agria A1 Guld, utan extra kostnad.
•Alla hästar som idag har tilläggsförsäkringen Agria Hältor/Rörelsestörningar får automatiskt Agria A1 Guld, utan extra kostnad.
•Agria A1 veterinärvård finns fortfarande kvar, och har ett kostnadstak på 18 000 kr för hältor och rörelsestörningar.https://www.youtube.com/watch?v=wCOo7VxQxz8

Publicerad i Okategoriserade